کلیپ


زندگی نامه


دکتر حسن کامران دستجردی - نماینده سابق مجلس شورای اسلامی

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی

دکتر حسن کامران دستجردی

حسن کامران دستجردی (زاده۱۳۳۳، دستجرد (جرقویه))، نماینده مردم شهر اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادوار چهارم، پنجم، هفتم، هشتم و نهم است.